ข่าว

พรุ่งนี้ น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลด -40 สต. ดีเซล บี20 เพิ่ม 2 บาท

วันพรุ่งนี้ (1 ต.ค. 62) ตั้งแต่ 05.00 น. ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 สต. ยกเว้น E85 -20 สต. ดีเซล B10 -1 บาท B20 +2 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม

โดยราคาน้ำมันหลังเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว :

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.15 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.88 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 24.14 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.79 บาท

ดีเซล ลิตรละ 25.99 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.99 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 22.99 บาท