"อีสานโพล" เผยผลวิจัย "เศรษฐกิจอีสาน" ไตรมาส 3 ยังทรุด

09 ต.ค. 2562 เวลา 2:13 น.

ผลวิจัยอีสานโพลพบเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562 ยังทรุด ให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจตก แม้จะดีกว่าไตรมาสก่อนเล็กน้อย ไม่เชื่อ "ชิมช้อปใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562” ผลสำรวจพบว่า ไตรมาส 3/2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานอยู่ที่ 80.1 ยังต่ำกว่าร้อย ต่อเนื่อง 9 ไตรมาส และคาดว่าไตรมาส 4/2562 ดัชนียังคงต่ำกว่าร้อย เป็นไตรมาสที่ 10

ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานที่ยังซบเซา แต่เริ่มมีสัญญาณบวกเล็กน้อย แม้โครงการ "ชิม ช้อป ใช้" จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้าง แต่คนอีสานเกินครึ่ง ไม่คิดว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ เนื่องจากเม็ดเงินไม่ค่อยหมุนไปถึงพื้นที่ชนบทและภาคเกษตร อีกทั้งคะแนนการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวม แม้จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2562 บ้าง แต่ยังคงต่ำกว่าครึ่ง

โดยเรื่องนี้ ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2562 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินการทำงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมา พบว่าได้คะแนน 37.7 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการสำรวจในไตรมาสที่แล้ว ที่ได้คะแนน 36.5 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลได้คะแนน 36.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากเมื่่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แล้วที่ได้คะแนน 35.7

และสุดท้ายเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงโครงการ "ชิม ช้อป ใช้" จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ  54.5 เห็นว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่า รองลงมาร้อยละ  42.1 เห็นว่าคุ้มค่า และร้อยละ 3.4 แสดงความเห็นอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด