เกลือราคาตก ! ชาวนาเกลือเดือดร้อน ร้องรัฐบาล งดนำเข้าจากอินเดีย

28 ต.ค. 2562 เวลา 2:06 น.

เกษตรกรชาวนาเกลือสมุทรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กำลังได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาราคาเกลือสมุทร ตกต่ำ สาเหตุเกิดชาวประมงจับสัตว์น้ำได้น้อย จึงใช้เกลือสมุทรน้อย และเกลือสมุทรจากอินเดียเข้ามาตีตลาด ต้องการให้รัฐบาลงดนำเข้าเกลือสมุทรจากอินเดีย

วันที่ 28 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวราายงานว่า จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทำนาเกลือสมุทร อยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คืออำเภอบ้านแหลม กับอำเภอเมืองเพชรบุรี มีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเกลือสมุทร 292 ราย มีพื้นที่ทำนาเกลือสมุทรกว่า 29,000 ไร่ มีผลผลิตเกลือเฉลี่ยปีละ 400,000 เกวียน

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเกลือสมุทรในจังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้คือราคาเกลือสมุทรตกต่ำ ขายเกลือสมุทรได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เนื่องจากปัจจุบันราคาเกลือสมุทรเฉลี่ยเกวียนละ 1,200 – 1,300 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่เกวียนละ 1,600 บาท

สาเหตุที่เกลือสมุทรถูก เกิดจากชาวประมงจับสัตว์น้ำได้น้อยลง จึงใช้เกลือสมุทรน้อยลง และมีการนำเข้าเกลือสมุทรจากประเทศอินเดียเข้ามาตีตลาด ชาวนาเกลือสมุทรในจังหวัดเพชรบุรี ต้องการขายเกลือสมุทรในราคาเกวียนละ 2,000 บาท และต้องการให้รัฐบาลห้ามนำเข้าเกลือสมุทรจากประเทศอินเดีย เพื่อไม่ให้เข้ามาตีตลาดเกลือสมุทรไทย

เกษตรกรชาวนาเกลือสมุทรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กำลังได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาราคาเกลือสมุทร ตกต่ำ สาเหตุเกิดชาวประมงจับสัตว์น้ำได้น้อย จึงใช้เกลือสมุทรน้อย และเกลือสมุทรจากอินเดียเข้ามาตีตลาด ต้องการให้รัฐบาลงดนำเข้าเกลือสมุทรจากอินเดีย

นายคทาวุธ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย จังหวัดเพชรบุรี จำกัด กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาตกต่ำ ประการแรก มีการนำเข้าเกลือจากประเทศอินเดีย ไม่รู้ว่านำเข้ามาเพื่ออะไร ? เพราะเกลือในพื้นที่ของบ้านแหลม ของจังหวัดเพชรบุรีเอง น่าจะพอใช้ เป็นเกลือที่มีแร่ธาตุ 84 ชนิด ไม่น่านำเกลือจากประเทศอินเดียเข้ามาจำหน่าย จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ

นายชุมพล นิลพันธ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลมกล่าวว่า “สาเหตุที่ราคาเกลือตกต่ำ เนื่องจากชาวประมงจับกุ้ง ปลา ในทะเลได้น้อย จึงใช้เกลือน้อย แต่ก็อยู่ได้ ถ้าไม่มีเกลือจากประเทศอินเดียเข้ามา ปีนี้เกลืออินเดียเข้ามามาก ซื้อขายไม่ได้เลย อยากให้รัฐบาลมาช่วยยับยั้งเกลือนอก เพราะเกลือนำเข้าเป็นปัจจัยสำคัญที่รบกวนเราเวลานี้”

 

ภาพโดย Logga Wiggler , Bruno Glatsch จาก Pixabay 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด