ครม.เศรษฐกิจ สั่งคุมค่าตั๋วรถไฟฟ้า ห้ามเกิน 150 บาท

1 พ.ย. 2019 เวลา 7:01 น.

ครม.เศรษฐกิจ มีมติคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ไม่เกิน 150 บาท

ที่ประชุมคณะ ครม.เศรษฐกิจ หารือถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เพราะพบปัญหาจะมีหลายช่วงและผู้ลงทุนหลายราย หากไม่บริหารจัดการที่ดีประชาชนจะขึ้น - ลงสถานีหลายครั้ง ทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า 150 บาท ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้ค่าโดยสารจะต้องไม่แพงเกินไป เพราะปีที่แล้วมีการออก มาตรา 44 เรื่องนี้ให้มีการประสานงาน และลดค่าใช้จ่ายประชาชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจัดทำ EIA ที่เชิงสะพานตากสิน เพราะอนาคตจะต้องขยายช่องจราจร

ซึ่งมติของ ครม.เศรษฐกิจ ไม่มีอำนาจอนุมัติ จากนี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติต่อไป