เศรษฐกิจขยายตัวต่ำ เงินเฟ้อหลุดกรอบ ส่งผลให้ กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

06 พ.ย. 2562 เวลา 9:51 น.

กนง.มีมติ 5ต่อ2 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เหตุเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาด-เงินเฟ้อต่ำหลุดกรอบล่าง หวังลดดอกเบี้ยจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.ในวันนี้(6 พ.ย.) คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากระดับ 1.50% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี

กนง.มีมติ 5ต่อ2 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เหตุเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาด-เงินเฟ้อต่ำหลุดกรอบล่าง หวังลดดอกเบี้ยจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ

สำหรับการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้น จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม

ขณะเดียวกัน กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ส่วนกรรมการ 2 ท่าน เห็นว่า ในภาวะปัจจุบันที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายอยู่แล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนักเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังจำเป็นต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีจำกัดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

กนง.มีมติ 5ต่อ2 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เหตุเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาด-เงินเฟ้อต่ำหลุดกรอบล่าง หวังลดดอกเบี้ยจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ กนง.มีมติ 5ต่อ2 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เหตุเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาด-เงินเฟ้อต่ำหลุดกรอบล่าง หวังลดดอกเบี้ยจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ กนง.มีมติ 5ต่อ2 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เหตุเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาด-เงินเฟ้อต่ำหลุดกรอบล่าง หวังลดดอกเบี้ยจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ