วิตกการเมือง-ศก.ไม่ฟื้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดิ่งต่ำสุดในรอบ 65 เดือน

07 พ.ย. 2562 เวลา 6:11 น.

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่ำสุดในรอบ 65 เดือน เหตุปชช.วิตกการเมือง เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้น แม้รัฐฯ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2562 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้า และกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และปัญหา Brexit รวมถึงการที่สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิ GSP สำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ จำนวน 573 รายการ

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ปรับตัวลดลงทุกรายการ แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคตมากนัก

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่ำสุดในรอบ 65 เดือน เหตุปชช.วิตกการเมือง เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้น แม้รัฐฯ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา

การปรับตัวลดลงของดัชนีทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 65 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมืองของไทย ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะเรื่อง Brexit ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีนี้ อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงละความผันผวนสูง ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม และความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยในอนาคตยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ลดลงไปอีก

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่ำสุดในรอบ 65 เดือน เหตุปชช.วิตกการเมือง เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้น แม้รัฐฯ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา