รมช.คมนาคม เปิดเที่ยวบินใหม่ สุวรรณภูมิ-อุดรธานี เวียตเจ็ทแอร์

25 พ.ย. 2562 เวลา 9:18 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชนร่วมร่วมพิธี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการยกระดับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ให้มีความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกพื้นที่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบท่าอากาศยานในภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 28 แห่ง ในปี 2563 จะเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นท่าอากาศยานหลักที่มีศักยภาพในการเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีสายการบินภายในประเทศเปิดให้บริการ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ ให้บริการเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพ - อุดรธานี อุดรธานี - เชียงใหม่ อุดรธานี - อู่ตะเภา อุดรธานี - ภูเก็ต และอุดรธานี - หาดใหญ่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

ทย. ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและผลักดันให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เพิ่ม 2 เส้นทาง ได้แก่ สุวรรณภูมิ - อุดรธานี - สุวรรณภูมิ และเส้นทางอุดรธานี - เชียงราย - อุดรธานี ซึ่งจะทำให้ชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้สายการบินเวียตเจ็ทมีแผนจะทำการบินเส้นทางโฮจิมิน - อุดรธานี ในอนาคต

กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้สายการบินเวียตเจ็ท และทุกสายการบินดำเนินกิจการเพื่อบริการประชาชนในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ควบคู่กับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล อีกทั้งจะเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานภูมิภาคทุกแห่งเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการกระจายสินค้า OTOP ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

นายถาวร เสนเยียม กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. เป็นท่าอากาศยานที่มีความปลอดภัย สะดวก ได้รับความสนใจจากสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งเชิญชวนสายการบินทำการบินเพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องมีความสะดวกในการเดินทาง ในการนี้ได้มอบให้ ทย. สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP โดยพิจารณาจัดสรรพื้นที่ร้านค้าที่โดดเด่น เหมาะสม กำหนดค่าเช่าพื้นที่ในราคาถูก ในอนาคตอันใกล้นี้ ทย. จะลงนามบันทึกความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราภายในท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ทุกแห่ง และได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบปะผู้ใช้บริการ ตรวจพื้นที่ภายในท่าอากาศยานฯ อาคารคลังสินค้า หอบังคับการบิน การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (UDON CITY BUS)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด