ข่าว

พลังงาน ดัน 4 มาตรการ ลดผลกระทบโควิด ตรึง/ยืดจ่ายค่าไฟ คืนประกันมิเตอร์

“สนธิรัตน์” เคาะ 4 มาตรการ คืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ตรึงค่าไฟฟ้า 3 เดือน ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ดึงเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าสร้างงาน ลดผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด-19 ชง ครม. พรุ่งนี้

วันนี้ (9 มี.ค. 63) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ และค่าครองชีพประชาชน จากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ 4 มาตรการ ได้แก่

1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก จำนวนรวม 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือนมีนาคมนี้

2.มาตรการตรึงค่าไฟฟ้าประชาชนอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน
3.มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก และประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม
4.มาตรการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ มี่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น