แอร์พอร์ตเรลลิงก์ เริ่มลดค่าโดยสาร 30 มี.ค. 63 บัตรสมาร์ทพาส นอกเวลาเร่งด่วน

19 มี.ค. 2563 เวลา 2:29 น.

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ลดอัตราค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน จันทร์-ศุกร์ ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป เริ่ม 30 มีนาคม 2563

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวัน จากอัตราค่าโดยสารราคาปกติ 15 – 45 บาท เหลือ 15 - 25 บาท ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป ( Adult Card ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะในเริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2563

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวัน จึงมีมาตรการลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour) วันจันทร์ – วันศุกร์ ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 05.30 – 07.00 น. , 10.00 – 17.00 น. และ 20.00 – 24.00 น. ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป ( Adult Card ) จากอัตราค่าโดยสารปกติ 15 – 45 บาท เหลือ 15 - 25 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะคิดอัตราค่าโดยสารสถานีแรก 15 บาท สถานีที่สอง 20 บาท และสถานีที่ 3 เป็นต้นไปคิดค่าโดยสาร 25 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link