ลุ้น! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุ้มครองรักษาโควิด19ฟรี หลังคปภ.ยืนเรื่องให้คลังพิจารณา

22 มี.ค. 2563 เวลา 11:17 น.

คปภ.ชงเรื่องเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้แผนประกันโควิดที่เสนอไป รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดโดยใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายเลย โดยคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิดได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท อีกทั้งยังได้ค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวอีกวันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท

อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือต้องการให้ปรับปรุงเงื่อนไขด้านเบี้ยประกัน หรือความคุ้มครองเพิ่มเติมอะไร จึงยังระบุไม่ได้ว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไร ส่วนประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำประกันภัยโควิด ขณะนี้บริษัทประกันภัยหลายแห่งก็ยังเปิดขายอยู่ โดยมีค่าเบี้ยเริ่มต้นที่ 99 บาทเช่นกัน