พิษโควิด-19 ผู้ค้าร้อง ขอเลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.

23 มี.ค. 2563 เวลา 8:10 น.

สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยรวมตัว ร้องรมว.คลัง ขอเลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่1 เม.ย. ผลกระทบจากโควิด- 19 ทำขายสลากไม่ได้

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ธุรกิจการค้าหลายประเภททรุดตัว รวมไปถึงผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไปด้วย เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดต่างๆ เริ่มมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ทั้งคนพิการ บุคคลธรรมดา เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งไม่สามารถออกไปขายสลากฯได้ตามปกติจึงตกเป็นผู้แบกรับภาระส่งผลให้ผู้มีอาชีพค้าสลากนับ 100,000 ชีวิตหลายแสนครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้ค้าสลากกินแบ่ง พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกับมาตรการต่างๆ โดยผู้ค้าสลากขอให้รัฐแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพค้าสลากอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย

1 ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายฉลากโดยมีมติเรื่องการออกสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

2 ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจองและคืนเงินค่าสลากจองของงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอคืนเงินจองต่อไป

3 ขอให้ผู้ที่จำหน่ายสลากจำหน่ายสลากด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี