ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ทุกชนิดลง 50สต. ดีเซลB20 ลด 25สต.เว้น E85 ขึ้น 25สต.

23 มี.ค. 2563 เวลา 9:45 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น ดีเซล B20 ลด 25 สตางค์/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 25 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 63

ซึ่งราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.45

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.18

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 16.44

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.54

ดีเซล ลิตรละ 21.29

ดีเซล B10 ลิตรละ 18.29

ดีเซล B20 ลิตรละ 18.04

ไฮพรีเมียมดีเซล S ลิตรละ 25.16

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)