ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ขึ้น 50 สต. ดีเซล ลง 50 สต.

ปตท. -บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย.63)

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (18 เม.ย. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 17.55

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 17.28

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 15.74

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.34

ดีเซล ลิตรละ 19.09

ดีเซล B10 ลิตรละ 16.09

ดีเซล B20 ลิตรละ 15.84

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 22.96

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)