แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มและปรับความถี่ขบวนรถ ตามมาตรการ Social Distancing

22 เม.ย. 2563 เวลา 10:06 น.

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพิ่มขบวนรถและปรับความถี่ในการเดินรถช่วง 19.00 – 21.30 น. ลดความหนาแน่นผู้โดยสารตามมาตรการ Social Distancing

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขบวนรถเสริม 2 ขบวน และปรับความถี่ในการเดินรถสูงสุดเป็น 7.30 นาที ในช่วงเวลา 19.00 – 21.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาก่อนปิดให้บริการตามมาตรการ Social Distancing ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพิ่มขบวนรถและปรับความถี่ในการเดินรถช่วง 19.00 – 21.30 น. ลดความหนาแน่นผู้โดยสารตามมาตรการ Social Distancing

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นเวลา 05.30 – 21.30 น. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดดังกล่าวนั้น โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารที่อาจมาใช้บริการในช่วงเวลาก่อนปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก จนอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในบริเวณสถานีที่มีการกำหนดจุดยืน และเว้นระยะห่างในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า หรือการซื้อเหรียญ และเติมเงินบัตรโดยสาร รวมทั้งในขบวนรถที่ได้มีการกำหนดจุดนั่ง และยืนให้มีระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งต้องขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจนทำให้มาตรการ Social Distancing มีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนนี้ สามารถทำให้อัตราการรองรับผู้โดยสารในขบวนอยู่ที่ 1 ตารางเมตรต่อผู้โดยสาร 0.67 คน ทั้งที่ปกติแล้วขบวนรถไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่ 1 ตารางเมตรต่อผู้โดยสาร 6 คน ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการที่เข้มข้น และความร่วมมือของผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างแน่นอน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th, www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด