ข่าว

กรมท่าอากาศยาน ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสนามบิน เริ่ม1-31 พ.ค.นี้

กรมท่าอากาศยาน ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิด ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว จำนวน 24 สนามบิน เริ่มตั้งแต่วันที่1-31 พฤษภาคม 2563

สนามบิน กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าทางท่าอากาศยาน ขอปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ของท่าอากาศยานการให้บริหารท่าอากาศยานจำนวน 24 เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1-31พฤษภาคม 2563

จึงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาตรวจสอบประกาศและเงื่อนไขของจังหวัดปลายทางก่อนในการเดินทางทุกครั้ง

สำหรับท่าอากาศยานที่ปรับเปลี่ยนเวลา มีดังนี้-ทำการเวลา 07.00-18.00 น.

ท่าอากาศยานสกลนคร-ทำการเวลา 07.00-18.30 น.

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-ทำการเวลา 07.00-19.00 น.

ท่าอากาศยานกระบี่, พิษณุโลก, อุดรธานีและสุราษฎร์ธานี-ทำการเวลา 07.30-18.00 น.

ท่าอากาศยานขอนแก่น-ทำการเวลา 08.30-16.30 น.

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ชุมพร, ลำปาง, เลย,แม่ฮ่องสอน, นคนพนม, นครราชสีมา,น่านนคร, เพชรบูรณ์, หัวหิน,แพร่, แม่สอด, ระนอง,ร้อยเอ็ด, ตรัง และ ปาย-ทำการเวลา 09.00-17.00 น.

ท่าอากาศยานอุบลราชธานีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 มีสายการบินจำนวน 4 สายการบิน ได้แก่

สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์และไทยเวียตเจ็ท

เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม พิษณุโลก ร้อยเอ็ดขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่