ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลปรับขึ้น 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ ราคาคงที่

ปตท. – บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิด 30 สต. ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ (23 พ.ค .63)

ปตท. -บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ ราคาคงที่

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (23 พ.ค.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ราคาคงที่ โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 20.25

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.98

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 18.74

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 16.99

ดีเซล ลิตรละ 20.39

ดีเซล B10 ลิตรละ 17.39

ดีเซล B20 ลิตรละ 17.14

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 24.24

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)