หม่อมเต่า เร่งประกันสังคม จ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต

27 พ.ค. 2563 เวลา 5:46 น.

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งเร่งรัดการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต จากการที่สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หยุดกิจการชั่วคราว เป็นจำนวนมาก

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ ตนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าพบหารือ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงสถานการณ์ โควิด -19 ภายในจังหวัด รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ซึ่งสถานการณ์การจ่ายเงินดังกล่าว มีผู้ประกันตนมายื่นขอรับสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตและสาขากระทู้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิแล้วขณะนี้จำนวนกว่าแสนราย ทั้งยังมีผู้มาขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นวันละเฉลี่ยกว่าพันราย ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้มีการสนับสนุนกำลังโดยชุดเฉพาะกิจพิเศษ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และสาขากระทู้ และยังได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จังหวัดเล็กช่วยจังหวัดใหญ่ ร่วมมือกันเร่งบันทึกข้อมูลวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ สำหรับจังหวัดภูเก็ตตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ระนอง ตรัง และจังหวัดตราดช่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วเสร็จโดยเร็ว

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งเร่งรัดการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต จากการที่สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หยุดกิจการชั่วคราว เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายทศพลฯ ยังให้ข้อมูลอีกว่า ตนให้จัดให้มี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในทุกพื้นที่และทุกจังหวัด โดยเฉพาะในส่วนกลางได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือรับข้อร้องเรียน และอุทธรณ์จากการยื่นของรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยฯ จากผู้ประกันตน พร้อมรับเรื่องการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีควบคู่ไปด้วย โดยจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 500-600 รายต่อวัน เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 น. - 18.00 น.