ข่าว

‘การบินไทย’ ขยายเวลาลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 3 เดือน

“การบินไทย” ออกประกาศขยายเวลาลดเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงาน 10-50% จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นวันที่ 31 สิงหาคมนี้

การบินไทย ออกประกาศวันนี้ ขยายเวลา ลดเงินเดือนพนักงาน 10-50% ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน จากกรณีที่ การบินไทย ประสบภาวการณ์ขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  บริษัทฯจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามอากาศยานบินเข้าไทยถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ทำการบริษัทฯไม่สามารถกลับมาดำเนินการบินได้ตามปกติ

จากสถานการณ์ดังกล่าว การบินไทยจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ได้ใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จลุล่วง ล่าสุดในการประชุมบอร์ดการบินไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา จึงมีมติขยายระยะเวลาการลดเงินเดือนพนักงาน 10-50% ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน จากหลักเกณฑ์การลดเงินเดือน ครบกำหนดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ออกไปถึงสื้นเดือนสิงหาคมนี้