"สรรพสามิต" เว้นภาษีธุรกิจสีเทาลดผลกระทบโควิด แถมเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่

6 ก.ค. 2020 เวลา 3:19 น.

กรมสรรพสามิตเตรียมเว้นภาษีธุรกิจสีเทา อาทิ อาบอบนวด ผับ บาร์ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งยังคาดว่าจะเลื่อนการขึ้นภาษีบุรี่ไปก่อนด้วย

ข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวภายในกระทรวงสรรพสามิตได้ระบุว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพื่อให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต เช่น ธุรกิจกลางคืน ผับ บาร์ ร้านอาหารจำหน่ายสุรา อาบอบนวด สนามม้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม ซึ่งคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต มีทั้งสิ้น 5 ฉบับ ได้แก่

 

  1. ร่างกฎกระทรวงให้มีการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ ที่จากเดิมจะปรับขึ้นจาก 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยให้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ต.ค. 2564 เพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและผู้นำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบด้วย
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ อาทิ ผับ บาร์ อาบอบนวด สนามกอล์ฟ สนามม้า และบริการอื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะไม่เลิกจ้างพนักงานมาก่อนนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
  3. ร่างกฎกระทรวงให้มีการลดภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มนวัตกรรมที่มีส่วนผสมของน้ำผัก และผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 10% โดยให้เสียภาษีในอัตรา 3% เท่าเดิม
  4. ร่างกฎกระทรวงให้มีการปรับลดภาษีรถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊กตุ๊กอีวี) ลง เหลือ 2% เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 5. ร่างกฎกระทรวงให้มีการขยายเวลาการชำระภาษีให้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าสนามบิน โดยให้สามารถยืดเวลาการชำระภาษีออกไปได้ จากเดิมที่กำหนดไว้ 7-15 วัน และขยายเวลาการจัดเก็บสินค้าได้เป็นเวลา 120 วันจากเดิมที่ 60 วัน เนื่องจากที่ผ่านมาหลายสนามบินต้องหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

"การลดภาษีสรรพสามิตเป็นการลดภาษีชุดใหญ่เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ใช่แต่เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าบาปเท่านั้น โดยร่างกฎกระทรวงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ และจะมีประกาศของกรมสรรพสามิตตามออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม"

 

นอกจากนี้ ยังมีการเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 40% เป็นครั้งที่ 2 หลังจาก ครม.เห็นชอบให้เลื่อนมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ จาก 1.ต.ค.2562 เป็น 1 ต.ค.2563 ดังนั้น ผลจากมติ ครม. ที่ให้มีการเลื่อนขึ้นภาษี จะทำให้ราคาบุหรี่ปรับราคาขึ้นช้าลงอีก 1 ปี โดยก่อนหน้านี้ โรงงานยาสูบ ประเมินว่า บุหรี่ที่ขายราคาต่ำสุดปัจจุบันที่ 60 บาทต่อซอง ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 80-90% ของตลาด หากมีการปรับภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 40% จะทำให้ราคาปรับขึ้นไปอยู่ที่ 93-100 บาทต่อซอง ซึ่งราคาดังกล่าว จะเริ่มมีผลในเดือน ต.ค.2564 หากไม่มีมติ ครม.ให้เลื่อนขึ้นภาษีออกไปอีก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด