อวสาน "ค่าโง่โฮปเวลล์" ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง รัฐต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้าน

22 ก.ค. 2563 เวลา 9:38 น.

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องคมนาคม และการรถไฟฯ กรณีขอรื้อคดีโฮปเวลล์ รัฐต้องจ่ายเงิน 2.4 หมื่นล้าน

วันที่22 ก.ค. 2563) ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รื้อคดี ที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดไปว่า

กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต้องคืนค่าตอบแทน ที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการพร้อมดอกเบี้ยราว 2.4 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่ 64/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ให้ผู้ร้องทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนที่ผู้คัดค้านชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้คัดค้าน