"การบินไทย" เปิดเออร์ลี รีไทร์ พนักงานแห่สมัครเกือบ 5,000 คน

29 ต.ค. 2563 เวลา 8:20 น.

"การบินไทย" เปิดเออร์ลี รีไทร์ พนักงานให้ความสนใจแห่สมัครเกือบ 5 พันคน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันที่ 29 ต.ค. 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการเปิดรับสมัครโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 (เออร์ลี รีไทร์) ซึ่งเปิดให้พนักงานบริษัทฯ สมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-28 ต.ค.2563 ว่า มีพนักงานให้ความสนใจ ร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการเกือบ 5 พันคน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีจิตอาสาและช่วยกันเสียสละเพื่อองค์กร โดยหลังจากปิดรับสมัครโครงการดังกล่าวแล้ว การบินไทยต้องวางแผนเรื่องของระยะเวลาและการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขณะนี้มีกระแสเงินสดไม่มาก และไม่สามารถกู้ยืนเงินได้

 

 

 

โดยจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำหรับพนักงานล็อตแรกก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานภาพรวม เพราะบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงการจ่ายคืนเงินกองทุนบำเหน็จที่ต้องจ่ายพร้อมกันทั้งก้อน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น