คนละครึ่งรอบ3 ลงทะเบียนอีกครั้งวันไหน ส่องช่องโหว่โครงการที่ควรรู้

19 พ.ย. 2563 เวลา 4:35 น.

คนละครึ่งรอบ3 เปิดลงทะเบียนวันนี้เต็มโควต้าไปเรียบร้อย คาดจะมีการเปิดอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสิทธิเสร็จเรียบร้อยซึ่งโควต้าที่กำหนดไว้คือจำนวน 10 ล้านสิทธินั่นเอง

คนละครึ่งรอบ3 เปิดลงทะเบียนวันนี้เต็มโควต้าไปเรียบร้อย คาดจะมีการเปิดอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสิทธิเสร็จเรียบร้อยซึ่งโควต้าที่กำหนดไว้คือจำนวน 10 ล้านสิทธินั่นเอง

19 พ.ย. 63 คลังเปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบ3 ซึ่งถือเป็นรอบคัดกรองจากผู้รับสิทธิรอบที่ผ่านมาหลังตรวจสอบคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์จำนวน 722,598 สิทธิ และมีผู้เข้าไปลงทะเบียนจนเต็มจำนวนแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

คนละครึ่งรอบ3 เปิดลงทะเบียนวันนี้เต็มโควต้าไปเรียบร้อย คาดจะมีการเปิดอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสิทธิเสร็จเรียบร้อยซึ่งโควต้าที่กำหนดไว้คือจำนวน 10 ล้านสิทธินั่นเอง

ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีการคัดกรองผู้ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบ 3 เพื่อนำสิทธิจากผู้สมัครที่ไม่เข้าเกณฑ์มาเติมโควต้าให้ประชาชนที่ยังไม่เคยรับสิทธิได้ลงทะเบียนอีกครั้งจนกว่าจะครบโควต้า 10 ล้านสิทธิเต็มจำนวน

คนละครึ่งรอบ3 เปิดลงทะเบียนวันนี้เต็มโควต้าไปเรียบร้อย คาดจะมีการเปิดอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสิทธิเสร็จเรียบร้อยซึ่งโควต้าที่กำหนดไว้คือจำนวน 10 ล้านสิทธินั่นเอง

ทั้งนี้ประชาชนที่ ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 ควรพิจารณาการใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหลังมีการเปิดเผยว่ามีบางร้านค้าใช้ "ช่องโหว่มาตรการ" ในการหาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามจุดประสงค์แท้จริง และสร้างความเสียหายต่อประชาชน หรือร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด