เปิดเงื่อนไข รถเก่าแลกรถใหม่ ทำอย่างไรถ้าอยากได้รถใหม่

20 พ.ย. 2563 เวลา 6:20 น.

กางรายละเอียด โครงการ รถเก่าแลกรถใหม่ กว่า 1 แสนคัน ทำอย่างไรถึงจะเข้าเงื่อนไขบ้าง

กางรายละเอียด โครงการ รถเก่าแลกรถใหม่ กว่า 1 แสนคัน ทำอย่างไรถึงจะเข้าเงื่อนไขบ้าง

หลังจากที่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบศ.เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2 ที่เสนอโดย คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ประกอบด้วยโครงการที่ควรได้รับการส่งเสริม

1 ใน 5 โครงการที่ประชาชนให้ความสนใจไม่น้อย ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยาน พาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด โดยเฉพาะ โครงการรถแลกแจกแถม (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน) ทั้งนี้ โครงการรถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยช่วง สิงหาคม ที่ผ่านมา "กรุงเทพธุรกิจ" จัดสัมมนา "New Generation of Automotive" เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษในงาน โดยคำกล่าวในตอนหนึ่ง ระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ โดยการนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นการบริหารจัดการซากยานยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากยานยนต์เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางมาตรการจัดการซากยานยนต์ภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการซากยานยนต์อย่างเป็นระบบ และกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานรีไซเคิลยานยนต์ และส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงงานรีไซเคิลซากรถ และแบตเตอรี่

เปิดเงื่อนไข รถเก่าแลกรถใหม่
1. ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 1 แสนบาท
2. คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่างๆ
3. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบบาล
4. จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด