เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

25 พ.ย. 2563 เวลา 9:44 น.

จากแบงก์สยามกัมมาจล สู่ไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

จากแบงก์สยามกัมมาจล สู่ไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ก่อตั้งโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ในปี 2447

2. เริ่มเปิดทำการ ปี 2449 โดยได้พระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

3. ชื่อเดิมของธนาคารแห่งนี้คือ “แบงก์สยามกัมมาจล”

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดสาขาแรก ย่านท่าน้ำราชวงศ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ปี 2455

5. ในปี 2482 ธนาคารเปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก "แบงก์สยามกัมมาจล" เป็น "ธนาคารไทยพาณิชย์"

6. นายเล้ง ศรีสมวงศ์ คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ชาวไทยคนแรก ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งในปี 2485

7. ปี 2539 ธนาคารฯ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ จากถนนเพชรบุรี ไปยังอาคารเอสซีบีพาร์ค พลาซ่า บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

8. ในปี 2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ มีจำนวนสาขา และตู้เอทีเอ็ม มากที่สุดในประเทศไทย

9. ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,225,380 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,818,778 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

10. ราคาหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ในวันนี้ (25 พ.ย. 63) ปิดตลาดที่ 89.75 บวก 2.00