ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

29 พ.ย. 2563 เวลา 3:47 น.

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “พ่อค้าแม่ค้าว่าไง...การขายในโครงการคนละครึ่ง” โดยเก็บข้อมูลจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้านค้าที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือร้านอาหาร โดยมีผลสำรวจดังนี้

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก