เกษตรกรเฮ ! รัฐเดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่2 วงเงิน9.7 พันล้าน

30 พ.ย. 2563 เวลา 4:00 น.

มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย รัฐเดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่2 งบประมาณกว่า 9,788 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 5.24 แสนครัวเรือน กดปุ่มจ่าย 1 ธันวาคม 2563 โดยจะได้ได้ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท ลองตรวจสอบรายละเอียดกันดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเอง

โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  บอกว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่2 วงเงินงบประมาณ 9,788 ล้านบาท โดยเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับประโยชน์ 5.24 แสนครัวเรือน ช่วงแจ้งเพาะปลูกคือ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

โดยประกันรายได้ที่ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 2.50 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตันหรือคิดเป็น 100,000 กิโลกรัม โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรเดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่2 ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงนโยบายนี้รัฐสภาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมานับจากการร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขนี้เพื่อเหลือช่วยเกษตร

นางมัลลิกา กล่าวว่า นายจุรินทร์มีเรื่องแจ้งเกษตรกรด้วยความห่วงใยเพราะเป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงและรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 ที่ผ่านมานายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1

ซึ่งเป็นงวดแรกของโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2 โดยจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค.2563 ในราคากิโลกรัม ละ 0.26 บาท ซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่กำหนดประกันรายได้ไว้ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัมโดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 2.24 บาท จึงมีส่วนต่าง 26 สตางค์นั่นเอง

.

ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค.2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้งและการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย ได้ใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้เท่ากับ 3,419 กก.ต่อไร่ เมื่อคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่การจ่ายประกันรายได้ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

" ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงขณะนี้ 2.24 บาทต่อกิโลกรัม แต่รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ราคาเป้าหมาย 2.50 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ต้องชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร 0.26 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลการประกันรายได้ไว้ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน หรือ 100,000 กิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวขอบนี้คือเกษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย.63 และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 1 ธ.ค.63 โดยจะจ่ายในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะได้รับสิทธิ์ชดเชยสูงสุด 26,000 บาท หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดหรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน " นางมัลลิกา กล่าว
มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย รัฐเดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่2 งบประมาณกว่า 9,788 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 5.24 แสนครัวเรือน กดปุ่มจ่าย 1 ธันวาคม 2563 โดยจะได้ได้ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท ลองตรวจสอบรายละเอียดกันดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด