ข่าว

พอเพียงอย่างพอใจ : EARTH…เมื่อผีซ้ำด้ำพลอย

พอเพียงอย่างพอใจ 
โดย…ฉาย บุนนาค

 

EARTH…เมื่อผีซ้ำด้ำพลอย

จริงๆ แล้ว ผู้อ่านหลายท่านคงเบื่อที่จะอ่าน ไม่ต่างจากผู้เขียนที่จะเขียนเรื่องของบริษัทที่ชื่อ เอิร์ธเอ็นเนอร์ยี่ หรือ "EARTH" แล้ว
หากแต่จุดประสงค์ของบทความนี้เพียงเพื่อต้องการสะท้อนให้ผู้อ่านได้มุมมองแนวคิดอีกมุมหนึ่ง เพื่อพิจารณาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและประสบการณ์ชีวิตในเส้นทางการลงทุนต่อไป… 

การจะเข้าแผนฟื้นฟูของ EARTH บริษัทที่เคยมีส่วนผู้ถือหุ้นกว่าหมื่นล้านบาท อาจเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนักลงทุนและสังคมวงกว้าง เพราะถือเป็นเหตุฉับพลันและคาดไม่ถึง


ประเด็นหนี้งอก(เพราะถูกฟ้องจากคู่ค้า) ประเด็นเบี้ยวหนี้ ประเด็นผู้สอบบัญชี ประเด็นการเมืองภายในของธนาคารกรุงไทย ประเด็นการกลั่นแกล้งลูกหนี้ ประเด็นการตัดสินเชื่ออย่างไม่ชอบธรรมของธนาคารกรุงไทย ประเด็นการปล่อยกู้แบบไม่สุจริต หรือ ประเด็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร EARTH ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและข้ออ้างของแต่ละฝ่าย จริงเท็จประการใด ตอนนี้มีเพียงผู้บริหาร EARTH และทีมอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงไทยเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจ 

อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน ไม่มั่นคง และเป็นกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวง การที่ EARTH ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนใกล้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกและเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ มีดี มีเจ๊ง เช่นเดียวกับการเล่นหุ้น

หากแต่เจตนาและความสุจริตที่แท้จริงต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญ หาก EARTH จะล้มละลายอย่างสุจริต เพราะปัจจัยภายนอก เช่น เพราะถูกโกงโดยผู้ประกอบการต่างชาติ หรือเพราะอุตสาหกรรมไม่ดี การที่สังคมไปซ้ำเติมโกรธแค้นก็ไม่เป็นประโยชน์ใดๆ
 
แต่หาก เรื่อง EARTH เป็นการจัดฉากวางแผนอย่างแยบยล อย่างไม่สุจริตจริง เราก็ควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน นักลงทุนไม่ควรไปโทษ ไปด่า ก.ล.ต.ในกรณีนี้ เพราะ ก.ล.ต. เปรียบดั่งผู้คุมกฎในตลาดทุน เหมือนพ่อปกครองลูก เป็นไปไม่ได้หรอกที่ ก.ล.ต.จะรู้ทุกอย่างที่ทุกบริษัทจดทะเบียนดำเนินการทั้งบนดินและใต้ดิน

ก.ล.ต.มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส ก.ล.ต.มีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการ
หากบริษัทจดทะเบียนไม่ทำหรือทำผิด ก.ล.ต.ก็ลงโทษตามตัวบทกฎหมายก็แค่นั้น

เปรียบดังลูก ถ้าแอบหนีเรียน เกเร ติดยา ถึงแม้เป็นพ่อก็มิอาจรู้ได้หมด ยิ่งพ่อมีลูกเยอะมากมาย รักก็ไม่เท่ากัน จะให้ดูแลทั่วถึงคงเป็นไปได้ยากในเชิงปฏิบัติ

แม้ ก.ล.ต.จะกำหนดให้มี auditor หรือผู้สอบบัญชีภายในมาช่วยตรวจสอบ เปรียบดั่งมีพี่เลี้ยงมาดูแลลูก ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ลูกทำผิด พี่เลี้ยงจะรู้เห็นด้วยเสมอไป 

ลูกอาจจะหลบหลีกเก่งมาก หรือพี่เลี้ยงอาจจะประมาทเลินเล่อ ก็ต้องไปพิสูจน์กันบริษัทจดทะเบียนที่เปรียบถึงไม่ได้หมายความเฉพาะ EARTH เพราะธนาคารกรุงไทยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนที่รัฐถือหุ้นใหญ่เช่นกัน เพียงแต่ธนาคารกรุงไทยมีแม่รายเดียวกับ ก.ล.ต. คือกระทรวงการคลัง ซึ่งทำให้สายสัมพันธ์เน่นแฟ้นและน่าเชื่อถือกว่าลูกที่พ่อไม่รัก (แล้ว)
 

คอลัมน์ : พอเพียงอย่างพอใจ / หน้า 18  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ / ฉบับ 3286 ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค.2560