Spring News

สรุปให้ "บีทีเอส" ทวงหนี้ "กทม." กว่า 3 หมื่นล้าน ให้ชำระภายใน 60 วัน

02 ก.พ. 2564 เวลา 4:58 น. 1

สปริงสรุปเนื้อหา บีทีเอส ทวงหนี้ กทม. กว่า 3 หมื่นล้านบาท กำหนดให้ชดใช้ภายใน 60 วัน

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ได้ส่งหนังสือถึงกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ที่กรุงเทพมหานคร ถือหุ้น และเป็นเจ้าของ ขอให้ชำระค่าจ้างเดินรถและค่าซื้อระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) พร้อมติดตั้งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย กำหนดให้ชำระภายใน 60 วัน สปริงเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1. บีทีเอสทวงหนี้ กทม. รวม 30,371,907,823.97 บาท

จากการที่บีเอสได้แจ้งให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่ง กรุงเทพมหานคร ถือหุ้น และเป็นเจ้าของ ให้ชำระหนี้ทั้งหมด คือหนี้ค่าจ้างค้างชำระเป็นวลา 3 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จำนวน 9,602,927,987.84 บาท และหนี้ค่าซื้อระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) จำนวน 20,768,979,836.13 บาท รวมเป็นเงิน 30,371,907,823.97 บาท

แม้ กทม.จะมีหนังสือยอมรับสภาพหนี้ตามที่บีทีเอสเรียกร้อง แต่กลับไม่มีข้อเสนอใดๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า จะได้รับหนี้ที่ค้างชำระ

สรุปให้ "บีทีเอส" ทวงหนี้ "กทม." กว่า 3 หมื่นล้าน ให้ชำระภายใน 60 วัน

2. กทม.อาจไม่สามารถให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อีกต่อไป

 บีทีเอสชี้ว่า หลักการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ กทม. เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในผลประกอบการ อาศัยเพียงการเรียกเก็บค่าโดยสารประมาณ 15 บาท สำหรับการใช้บริการตลอดส่วนต่อขยายที่ 1 และไม่เรียกเก็บค่าโดยสารในส่วนต่อยายที่ 2 โดยไม่มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ทำให้ กทม. ขาดทุนเป็นจำนวนมาก

และย่อมจะทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบีทีเอสได้ รวมอาจจะไม่สามารถให้บริการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อีกต่อไป ในระยะเวลาไม่นานนัก

สรุปให้ "บีทีเอส" ทวงหนี้ "กทม." กว่า 3 หมื่นล้าน ให้ชำระภายใน 60 วัน

3. การแก้ไขสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ไม่มีความคืบหน้า

กทม. สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะหวังว่า การแก้ไขสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว (การขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2572 – 2602) จะผ่านความเห็นชอบของ ครม. ที่ระบุให้บีทีเอสเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในผลประกอบการในระยะยาว แทนการเรียกหนี้ที่ค้างชำระเอาจาก กทม. 

ซึ่งการแก้ไขสัญญาดังกล่าวได้มีการเจรจาสำเร็จไปแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่องการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แต่จนถึงทุกวันนี้ สัญญาดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ครม. อีกทั้ง กทม. ก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างแก่บีทีเอสได้ ทำให้บริษัทฯ ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากอย่างต่อเนื่อง

สรุปให้ "บีทีเอส" ทวงหนี้ "กทม." กว่า 3 หมื่นล้าน ให้ชำระภายใน 60 วัน

4. ให้ชำระหนี้ทั้งหมด ภายใน 60 วัน

เมื่อไม่มีความแน่นอนว่า การดำเนินการตามร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ครม. จะเกิดขึ้นหรือไม่

บีทีเอสจึงเรียกร้องให้ กทม. ชำระหนี้ทั้งหมด 30,371,907,823.97 บาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการใช้สิทธิตามกฎหมายและตามสัญญาของ บริษัทฯ เอากับ กรุงเทพธนาคม และ กทม. ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด