เค็มสูสีน้ำปลาก็น้ำประปาเมืองหลวง รู้หรือไม่น้ำเค็มอาจกระทบธุรกิจใด

03 ก.พ. 2564 เวลา 7:15 น.

ช่วงนี้น้ำประปาในเมืองกรุง และปริมณฑล บางจังหวัดเค็มทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน และภาคธุรกิจ วันนี้จะพาไปส่องว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

เป็นประจำทุกปีช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งทำให้น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำอุปโภค บริโภค ภาคธุรกิจ ทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว อย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จะได้รับผลกระทบ

ช่วงนี้น้ำประปาในเมืองกรุง และปริมณฑล บางจังหวัดเค็มทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน และภาคธุรกิจ วันนี้จะพาไปส่องว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

ในส่วนของภาคธุรกิจแน่นอนย่อมได้รับผลกระทบตามอยู่แล้ว วันนี้ทีมข่าว “สปริง” จะพามาส่องดูว่าธุรกิจใดบ้างมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำประปาเค็มในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล มาเริ่มกันที่

-ธุรกิจร้านอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร แน่นอนกลุ่มนี้ใช้น้ำในการผลิตอยู่แล้วถ้าน้ำมีความเค็ม หรือไม่ปกติจะทำให้ส่งผลกระทบทันที

-อุตสาหกรรมเหล็ก ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนี้ก็อ่อนไหวเช่นกันเพราะหากใช้น้ำในกระบวนการผลิตเช่นใช้ล้างอาจทำให้เกิดสนิม หรือคุณภาพเปลี่ยนไป

-ต่อมาคือ อุตสาหกรรมเคมี และสี กลุ่มนี้คือน้ำเค็มอาจทำให้สูตรเปลี่ยนไป และได้ผลที่ออกมาผิดไปจากสูตร

ช่วงนี้น้ำประปาในเมืองกรุง และปริมณฑล บางจังหวัดเค็มทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน และภาคธุรกิจ วันนี้จะพาไปส่องว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำหากน้ำเค็มก็จะทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

-ปศุสัตว์ ประมง เกษตร กลุ่มธุรกิจนี้ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะสัตว์เลี้ยงอาจป่วย หรือล้มตายได้ เช่นปลาในกระชัง หรือพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น กล้วยไม้ที่อ่อนไหวมาก ๆ ถ้าได้รับน้ำเค็ม

ช่วงนี้น้ำประปาในเมืองกรุง และปริมณฑล บางจังหวัดเค็มทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน และภาคธุรกิจ วันนี้จะพาไปส่องว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

-ธุรกิจความงาม หากน้ำประปาเค็มธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบเพราะต้องใช้น้ำสะอาดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

-ธุรกิจน้ำดื่ม ปัจจุบันมีมากมาย แต่เจ้าที่มีโรงงานน้ำขนาดเล็กถ้าระบบต่าง ๆไม่ดีพออาจได้รับผลกระทบเพราะรับมือกับความเค็มไม่ไหว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด