3องค์กรร่วมมือรุกธุรกิจดาวเทียมในไทย หวังปั้นอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง

01 มี.ค. 2564 เวลา 10:12 น.

168 Lucky Trade ตัวแทน Space Inventor เดนมาร์ก ผู้ผลิตดาวเทียมชั้นนำจากยุโรป ผนึกพันธมิตร NBSPACE ปักหมุดสร้างฐานอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยสู้ตลาดโลก เสนอ End-To-End Solution ตั้งแต่วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอวกาศและร่วมพัฒนาขีดความสามารถวิศวกรไทยแบบเบ็ดเสร็จ

นายจุติวัฒน์  เสงี่ยมศักดิกร รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 168 ลักกี้ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของบริษัท Space Inventor ผู้ผลิตดาวเทียมจากประเทศเดนมาร์ก ที่มีผลงานการผลิตดาวเทียมให้กับองค์การอวกาศ European Space Agency (ESA) และกระทรวงกลาโหมประเทศเดนมาร์ก รวมทั้งร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยและผลิตดาวเทียมกับ Aalborg University ประเทศเดนมาร์ก โดยบริษัท 168 ลักกี้ เทรด จำกัด (168 Lucky Trade) ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เอ็นบีสเปซ จำกัด (NBSPACE) จากประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านดาวเทียมทั้งระบบรวมถึงความร่วมมือทุกๆ ด้านตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ โดยร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การพัฒนาประสิทธิภาพของดาวเทียมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีขนาดที่เล็กลงกว่าแต่ก่อนมาก จะต้องอาศัยศักยภาพทางเทคโนโลยีที่สูงกว่าการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ การผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วัสดุที่คงทนต่อสภาวะขั้นวิกฤตในอวกาศ อายุการใช้งานที่เหมาะสม ระบบการสื่อสารดาวเทียม ระบบอัพลิงค์และดาวน์ลิงค์ สื่อสารทั้งสองทาง ระบบแสง Optical Datalink ระบบกล้องถ่ายภาพดาวเทียม ระบบ AI Onboard Processing ระบบ Signal Intelligence รวมถึงระบบการควบคุมจากภาคพื้นดิน ซึ่งจะต้องพัฒนาขีดความสามารถกันอย่างต่อเนื่อง

168 Lucky Trade ตัวแทน Space Inventor เดนมาร์ก ผู้ผลิตดาวเทียมชั้นนำจากยุโรป ผนึกพันธมิตร NBSPACE ปักหมุดสร้างฐานอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยสู้ตลาดโลก เสนอ End-To-End Solution ตั้งแต่วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอวกาศและร่วมพัฒนาขีดความสามารถวิศวกรไทยแบบเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตามความร่วมมือในการดำเนินงานของทั้ง 3 องค์กรในครั้งนี้ จึงนับเป็นการนำจุดแข็งมารวมกัน โดยทางบริษัท 168 Lucky Trade คือ ผู้แทนอย่างเป็นทางการของบริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและยุทธภัณฑ์จากกลุ่มประเทศนาโต้ ทีมผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการด้านโทรคมนาคมและระบบสื่อสารสารสนเทศ ส่วนกลุ่ม Space Inventor จากเดนมาร์กนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตดาวเทียมให้กับประเทศแถบยุโรป และ NBSPACE ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์ออกแบบ ผลิตดาวเทียมแบบครบวงจรมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีความพร้อมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระบบการศึกษาเพื่อการสร้างบุคคลากรไทยสู่อุตสาหกรรมดาวเทียมในอนาคต

168 Lucky Trade ตัวแทน Space Inventor เดนมาร์ก ผู้ผลิตดาวเทียมชั้นนำจากยุโรป ผนึกพันธมิตร NBSPACE ปักหมุดสร้างฐานอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยสู้ตลาดโลก เสนอ End-To-End Solution ตั้งแต่วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอวกาศและร่วมพัฒนาขีดความสามารถวิศวกรไทยแบบเบ็ดเสร็จ

ทางด้านนายอภิวัฒน์  จิรวัฒนผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นบีสเปซ จำกัด ปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ระบบดาวเทียม Nanosat และ Microsat เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาระบบอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและดาวเทียมถ่ายภาพความคมชัดสูง ถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทาง NBSPACE  สามารถผลิตได้ ซึ่งการร่วมโครงการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมของประเทศไทยและการสร้างวิศวกรไทยด้านดาวเทียมให้แข็งแรงด้วย

168 Lucky Trade ตัวแทน Space Inventor เดนมาร์ก ผู้ผลิตดาวเทียมชั้นนำจากยุโรป ผนึกพันธมิตร NBSPACE ปักหมุดสร้างฐานอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยสู้ตลาดโลก เสนอ End-To-End Solution ตั้งแต่วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอวกาศและร่วมพัฒนาขีดความสามารถวิศวกรไทยแบบเบ็ดเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด