"สมบัติ เมทะนี-ดามพ์ ดัสกร" ทอดผ้าป่ายอดกว่า 1 ล้าน! ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ รพ.บ่อเกลือ

11 มี.ค. 2562 เวลา 10:50 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อดีตพระเอกชื่อดัง “สมบัติ เมทะนี” และดาวร้าย “ดามพ์ ดัสกร” พร้อมสำนักสงฆ์ธรรมชัย จังหวัดน่านและคณะผู้มีจิตศรัทธา จัดงานผ้าป่ามหากุศลสามัคคี โครงการสายบุญครูบาธรรมชัย ศิษย์เอกหลวงปู่ขันธ์ วัดศรีพันต้น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยประชาชนในพื้นที่ประชาชนใกล้เคียง และชาวบ้านเขตพื้นที่รอยต่อแนวชายแดนไทยและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคและประกอบกับตัวอาคารที่มีอายุการใช้งาน หลายสิบปีเกิดความทรุดโทรม ทางโรงพยาบาลจึงต้องปรับปรุงอาคารเพื่อให้เกิดความคงทนปลอดภัยลดความแออัด จากที่มีพื้นที่อย่างจำกัดของโรงพยาบาลบ่อเกลือแห่งนี้ โดยได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,060,773 บาท เพื่อเป็นปัจจัยซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และปรับปรุงอาคารตึก ผู้ป่วยโรงพยาบาลบ่อเกลือต่อไป

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ่อเกลือ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2533 เปิดให้บริการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร 3 หลังชั้นเดียว ขนาด 10 เตียง คืออาคารนครินทรารักษ์ และเปิดให้บริการอาคารห้องพิเศษ 4 ห้อง มีการเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อรอบรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น จากในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และใกล้เคียง อีกทั้งรับผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) การเดินทางมารักษายังโรงพยาบาลจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเส้นทางเชื่อมต่อจากหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร และอำเภอใกล้เคียง จะต้องขึ้นเขาที่คดเคี้ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน

อีกทั้งมีข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคทางการแพทย์ และขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อีกจำนวนมาก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา มีแพทย์รวมผู้อำนวยการฯ จำนวน 2 คน พยาบาล 15 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด