มาริโอ้ เมาเร่อ เผยทัศนคติของคนบันเทิง ผ่านงานวิจัยจบ ป.โท

14 ก.ย. 2563 เวลา 6:07 น.

ชาวเน็ตแห่แชร์เพียบ! หลังพบงานวิจัยจบ ป.โท ของนักแสดงหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ที่เผยทัศนคติของดาราคนดังในวงการบันเทิง ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้คำผิดเยอะมาก

กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลกำลังพูดถึงหนักมาก เมื่อชาวเน็ตได้พูดถึงผลงานสารนิพนธ์ของนักแสดงหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ในหัวข้อ "ทัศนคติของดารานักแสดงต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจและเก็บข้อมูล จากดารานักแสดงในวงการบันเทิงของประเทศ จำนวน 309 ตัวอย่าง ในช่วงปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นชาย 130 คน หญิง 179 คน ที่มีรายได้ต่อเดือน 2 แสนบาทถึง 2.5 แสนบาท

ในส่วนของสาเหตุที่ทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวเป็นเพราะ "กลุ่มดาราและนักแสดง ถือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบุคคลสาธารณะที่ประกอบอาชีพในด้านของการสร้างความบันเทิง จึงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของดารานักแสดงจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนคนทั่วไป"

และมีการสรุปผลวิจัยว่า "ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านการบริหารงานทั่วไป ลําดับถัดมา ด้านบริหารการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านบริหารเศรษฐกิจ และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน"

ชาวเน็ตแห่แชร์เพียบ! หลังพบงานวิจัยจบ ป.โท ของนักแสดงหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ที่เผยทัศนคติของดาราคนดังในวงการบันเทิง ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้คำผิดเยอะมาก

ชาวเน็ตแห่แชร์เพียบ! หลังพบงานวิจัยจบ ป.โท ของนักแสดงหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ที่เผยทัศนคติของดาราคนดังในวงการบันเทิง ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้คำผิดเยอะมาก

ชาวเน็ตแห่แชร์เพียบ! หลังพบงานวิจัยจบ ป.โท ของนักแสดงหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ที่เผยทัศนคติของดาราคนดังในวงการบันเทิง ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้คำผิดเยอะมาก

ซึ่งจากรูปด้านบนนั้นเป็นเพียงส่วนหน่งของผลงานสารนิพนธ์ของหนุ่มมาริโอ้เท่านั้น ชาวเน็ตหลายคนกำลังถกเถียงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนั้นยังมีการวิจารณ์ถึงเรื่องที่มีคำผิดเป็นจำนวนมาก เพราะหลายคนว่า ป.โท ไม่น่าจะปล่อยให้ชิ้นงานมีตำหนิขนาดนี้

ทั้งนี้เนื้อหาในหัวข้อการวิจัยนั้นมีคำถามและคำตอบที่ใช้ไปในทางชี้นำเกินไป แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าผลงานวิจัยและแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการจัดทำขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านไปได้ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันดารานักแสดงบางรายอาจจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้

 

คลิกอ่าน ผลงานสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ ฉบับเต็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด