พี่ฉอด ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ สาเหตุมีภารกิจเยอะ ทำงานได้ไม่เต็มที่

05 ม.ค. 2564 เวลา 2:17 น.

“ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ได้ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ มีผล 4 ม.ค. 64 สาเหตุเพราะมีภารกิจเพิ่มขึ้น ทำงานได้ไม่เต็มที่

ถือเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก สำหรับวงการธุรกิจบันเทิงไทย ที่มีการโยกย้ายอยู่ตลอด เพราะล่าสุด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท โดยระบุว่า “บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (“ดร.ลักขณา”) และ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (“นางสายทิพย์”) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดร.ลักขณา และ นางสายทิพย์ได้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป”

แต่ทว่าอย่างไรก็ตาม พี่ฉอด สายทิพย์ ก็ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด นั่งบริหารเต็มตัว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เช่นเดิม

“ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ได้ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ มีผล 4 ม.ค. 64 สาเหตุเพราะมีภารกิจเพิ่มขึ้น ทำงานได้ไม่เต็มที่

“ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ได้ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ มีผล 4 ม.ค. 64 สาเหตุเพราะมีภารกิจเพิ่มขึ้น ทำงานได้ไม่เต็มที่