เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่โควิดนนทบุรี 3 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 คน

22 ก.พ. 2564 เวลา 17:07 น.

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่นนทบุรี พบประวัตินั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันของ กทม. - ลูกจ้างชาวเมียนมาร้านไก่สดและร้านหมูสดตลาดบางใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 12 คน

วันที่ 22 ก.พ. 64 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรีโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 ราย รายแรก รายที่ 287 (รายที่ 171 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี เป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี ติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันของ กทม. รายที่สองและสาม เป็นรายที่ 288 และ 289 (รายที่ 172 และ 173 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 29 ปี และ 32 ปี เป็นลูกจ้างร้านขายหมูสดและร้านชายไก่สด

 

ไทม์ไลน์หญิงไทยอายุ 50 ติดโควิด จ.นนทบุรี

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่นนทบุรี พบประวัตินั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันของ กทม. - ลูกจ้างชาวเมียนมาร้านไก่สดและร้านหมูสดตลาดบางใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 12 คน

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่นนทบุรี พบประวัตินั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันของ กทม. - ลูกจ้างชาวเมียนมาร้านไก่สดและร้านหมูสดตลาดบางใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 12 คน

ไทม์ไลน์ชายชาวเมียนมา อายุ 29 ปี

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่นนทบุรี พบประวัตินั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันของ กทม. - ลูกจ้างชาวเมียนมาร้านไก่สดและร้านหมูสดตลาดบางใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 12 คน

ไทม์ไลน์ชายชาวเมียนมา อายุ 32 ปี

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่นนทบุรี พบประวัตินั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันของ กทม. - ลูกจ้างชาวเมียนมาร้านไก่สดและร้านหมูสดตลาดบางใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 12 คน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด