ข่าว

‘ชุมชนผู้สูงอายุ’ … กับการเป็นเจ้าของร่วมกัน ลดกดดันทางการเงิน

 

‘ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ’ ในจีน เปิดให้สาธารณะเป็นเจ้าของร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดจนขาดเงินสดสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

 

 

เจ้าหน้าที่การเคหะของกรุงปักกิ่งอนุมัติการขายกิจการ ‘ดูแลผู้สูงอายุ’ ในชุมชน รายแรกของประเทศจีนที่เปิดให้สาธารณะเป็นเจ้าของร่วมได้ในตลาดการเคหะ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อจัดการปัญหาการติดขัดของกระแสเงินสดในอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ บ้านในโครงการถูกตั้งราคาขายไว้ที่ 40,000 หยวนต่อตารางเมตร และมีราคาถูกกว่าราคาที่พักอาศัยทั่วไป โดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ต้องมีสมาชิกในครอบครัว 1 คน ที่อายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี

 

 

‘ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ’ ในชุมชนแห่งนี้ ประกอบด้วย บ้าน 365 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักแบบ 1 ห้องนอน รวมไปถึงศูนย์การแพทย์, ศูนย์วัฒนธรรมและความบันเทิง และโรงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังมีการออกแบบบ้านแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุด้วย เช่น ห้องสุขาในห้องนั่งเล่น

 
 

“หน่วยงานภายใต้กระทรวงกิจการพลเรือน กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองและชนบท กระทรวงที่ดินและทรัพยากร จะดำเนินการควบคุมดูแลกระบวนการอนุมัติทั้งหมดอย่างเข้มงวด โดยพื้นที่ให้บริการของชุมชนจะใหญ่กว่าปกติเมื่อเทียบกับชุมชนอื่น ๆ เนื่องจากชุมชนมีไว้สำหรับพลเมืองอาวุโสในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขา ดังนั้น คุณต้องใช้บริการเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดความคุ้มค่า” หลี่ ฮง บิ่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพลเรือนเทศบาลกรุงปักกิ่ง กล่าว

 

 

ด้าน ปัง เล่ย ผู้อำนวยการอนามัยชุมชน กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่บริการจะช่วยผู้สูงอายุตามความต้องการทุกอย่าง รวมถึงการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวตลอดจนการจัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเรายังได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อดูแลและปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาด้วย”

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนมีสัดส่วนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่เปิดขายด้วย

 

 

ขณะที่ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพลเรือนเทศบาลกรุงปักกิ่ง พูดถึงความแตกต่างระหว่างบ้านพักคนชราดั้งเดิมกับ ‘ชุมชนผู้สูงอายุ’ ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้ ว่า การกระทำดังกล่าวจะช่วยลดความกดดันทางการเงินในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และทำให้ผู้ดูแลธุรกิจสามารถลงทุนเพิ่มในส่วนอื่น ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของการบริการในธุรกิจของตนได้