“ช้อปปิ้งในห้องน้ำ” ทางเลือกการจับจ่ายแบบใหม่ในจีน

อาลีบาบาเปิดบริการรูปแบบใหม่ให้ชาวจีนสามารถช้อปปิ้งในห้องน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติและกระจกแสดงภาพเสมือนจริง จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน