โรงงานกาแฟเวียดนามใช้ “ผงถ่านไฟฉาย” ย้อมสีกาแฟ

เจ้าหน้าที่เวียดนามบุกจับโรงงานผลิตกาแฟใช้สารที่เป็นอันตรายทั้งบดผสมและย้อมสีเมล็ดกาแฟ

สื่อท้องถิ่นเวียดนาม ต่วยแฉ่นิวส์ รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมโรงงานผลิตกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดดั๊กนง ทางตอนกลางของเวียดนาม เนื่องจากผลิตกาแฟโดยใช้สารที่เป็นอันตรายบดผสมและย้อมสีเมล็ดกาแฟ

เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ยึดเมล็ดกาแฟน้ำหนักรวมกว่า 12 ตัน พร้อมผงสีดำจากถ่านไฟฉายยี่ห้อท้องถิ่น 35 กิโลกกรัม และถังบรรจุสารละลายสีดำ หนักประมาณ 10 กิโลกรัม จากโรงงานดัง กล่าว

เจ้าของโรงงาน เหวียน ถิ แทง สารภาพว่าโรงงานาของเธอซื้อเมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากโรงงานใหญ่ๆในราคาถูก นำมาบดรวมกับผงจากหิน แล้วย้อมสีด้วยผงดำจากถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว และที่ผ่านมาเธอได้จำหน่ายกาแฟไปแล้วกว่า 3 ตัน

ผงดำจากถ่านแบตเตอรรี่คือ แมงกานีส ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายถ้าบริโภคที่ปริมาณ 0.5 มิลิกรัม นอกจากนี้ยังมีสารพิษอื่นๆที่พบได้ในแบตเตอรี่เช่นตะกั่ว ปรอท สังกะสี แคดเมียม และสารหนู

ขอบคุณภาพจากต่วยแฉ่นิวส์