“สปอยล์” ยืมเขามาใช้ รู้ไหมใช้อย่างไรบ้าง

จากกระแสหนังดัง “Avengers: Infinity War” ทำให้ในช่วงนี้มองไปทางไหนในโซเชียลก็จะเห็นคำว่า “สปอยล์” เรามาดูว่าเวลาเอาไปใช้ในการพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

“สปอยล์” ที่ใช้ในภาษาไทย

คำว่า “สปอยล์” หรือ “สปอย” ที่เป็นคำกริยาซึ่งเราเห็นใช้กันบ่อยๆ ในภาษาไทยมักจะเห็นอยู่ใน 2 กรณีคือ

“สปอยล์” ที่ใช้กับหนัง ละคร หนังสือ หรืองานอีเวนต์ใดๆ

ซึ่งจะแปลว่า เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง

“สปอยล์” ที่ใช้กับคนโดยเฉพาะเด็กๆ

ซึ่งจะแปลว่า การตามใจหรือเอาเด็กหรือคนคนนั้น จนเสียคนหรือเสียนิสัย ทำให้ควบคุมความประพฤติได้ลำบาก

“สปอยล์” ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

คำว่า “Spoil (สปอยล์)” ที่เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด มีความหมายดังนี้

ลดหรือทำลายคุณค่า

  • ทำให้หมดอารมณ์หรือหมดสนุก เช่น การ “สปอยล์” หนังเช่นเดียวกับที่คนไทยมักใช้กัน
  • เน่าเสีย (อาหาร) เช่น ถ้าไม่เอาเนื้อสัตว์แช่ตู้เย็น ก็อาจจะเน่าเสียได้
  • ทำให้ของเสียไปโดยใช้ประโยชน์ไม่ได้ เช่น การตั้งใจเขียนให้บัตรเลือกตั้งกลายเป็นบัตรเสีย

ตามใจใครจนเสียคนหรือเสียนิสัย

เอาใจหรือใจดีด้วยจนเกินเหตุ เช่น การตามใจเด็กจนเสียคน ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ “สปอยล์” ที่คนไทยใช้กันอยู่แล้ว

กระหายอยากทำอะไรอย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่น ในการอภิปรายในรัฐสภาครั้งนี้ ดูก็รู้ว่าบรรดาผู้แทนราษฎรกระหายที่จะหาเรื่องทะเลาะกัน

ใช้กำลังเข้าปล้นสะดมหรือแย่งชิง

ยกตัวอย่างเช่น ข้าศึกเข้าปล้นสะดมและเผาเมืองอยุธยา

จะเห็นได้ว่า คำว่า “สปอยล์” ที่นำมาใช้ในภาษาไทยใน 2 ความหมายนั้นถูกต้องแล้วตามความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาอังกฤษ คำนี้มีมากความหมายกว่าและถูกนำไปใช้ครอบคลุมในหลายสถานการณ์กว่าที่เราใช้กันในภาษาไทย

ขอขอบคุณ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด