บังกลาเทศกดดันเมียนมาเร่งรับโรฮิงญากลับ

01 พ.ค. 2561 เวลา 5:10 น.

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ

คณะเอกอัครราชทูตคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 15 คน ประชุมร่วมกับนางชีค ฮาซินา นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่บังกลาเทศและเมียนมา เพื่อสังเกตการณ์วิกฤตชาวมุสลิมโรฮิงญา

นางฮาซินา ได้เรียกร้องให้คณะมนตรีฯ กดดันให้รัฐบาลเมียนมาเร่งกระบวนการรับชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ ตามข้อตกลงที่ทำไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ

จากนั้น คณะเอกอัครราชทูตของคณะมนตรีฯ ได้เดินทางต่อไปเมียนมา ซึ่งก่อนจะลงพื้นที่รัฐยะไข่นั้น ทางคณะฯได้เข้าประชุมร่วมกับนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา ถือเป็นการประชุมทางการทูตระดับสูงสุด นับแต่เกิดวิกฤตชาวมุสลิมโรฮิงญา เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี เนื้อหาของการประชุมยังไม่เปิดเผยชัดเจน

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ

ส่วนวันนี้ คณะเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังรัฐยะไข่ ทางตอนเหนือของเมียนมา เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่สหประชาชาติประณามว่า กองทัพเมียนมากำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา

ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมา ปิดกั้นช่องทางเข้ารัฐยะไข่ขององค์กรต่างชาติ ผู้สังเกตการณ์อิสระ สื่อมวลชน และกลุ่มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ก่อนที่จะอนุญาตให้คณะทูตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เดินทางลงพื้นที่ได้เมื่อไม่นานมานี้

ผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้กดดันเมียนมา รับตัวชาวโรฮิงญาหลายแสนคนกลับประเทศ