วิเคราะห์เลือกตั้งมาเลเซียกับชัยชนะของมหาเธร์

10 พ.ค. 2561 เวลา 9:33 น.

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการพลิกประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง ไปพูดคุยกับผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ผู้เชี่ยวชาญด้านมลายูศึกษา สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของมาเลเซีย รวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อประเทศไทย

วิเคราะห์เลือกตั้งมาเลเซีย

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการพลิกประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง ไปพูดคุยกับผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ผู้เชี่ยวชาญด้านมลายูศึกษา สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของมาเลเซีย รวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด