WHO เตือนอีโบลาคองโกอาจระบาดหนักไปหลายประเทศ

18 พ.ค. 2561 เวลา 8:49 น.

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

จากการประกาศวิกฤตไข้เลือดออกอีโบลาระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้ 23 คนนั้น วันนี้ องค์การอนามัยโลกแถลงการณ์เตือนว่า สถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและบานปลายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศอีก

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอีโบลา เริ่มระบาดในพื้นที่กันดารของจังหวัด“อีควาทัวร์” ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐคองโก และตอนนี้ ได้ระบาดไปถึงเมืองบันดาคา ซึ่งมีประชากรราว 1 ล้าน 2 แสนคน

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

องค์การอนามัยโลกชี้แจงว่า การที่ไข้เลือดออกอีโบลาแพร่ระบาดไปถึงพื้นที่อื่นๆ จะยิ่งทำให้การต่อสู้กับไวรัสอีโบลา ซับซ้อนมากขึ้นอีก เพราะการจะหาแนวทางรักษานั้น จะต้องตรวจสอบที่มาของพาหะนำโรคที่แน่ชัดให้ได้ ไม่เพียงเท่านั้น เมืองบันดาคา ยังติดกับแม่น้ำคองโก ที่เชื่อมโยงไปถึงกรุงกินชาซา ซึ่งอยู่ห่างลงไปทางตอนใต้หลายร้อยกิโลเมตร ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงประเทศใกล้เคียงที่อยู่ติดกับแม่น้ำคองโกด้วย

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

อีโบลานั้น เป็นไวรัสที่มีอันตรายถึงชีวิตและแพร่ระบาดได้ง่าย ส่งผลให้การควบคุมการระบาดของโรคนั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะหากเกิดการระบาดในตัวเมือง ที่ผู้คนเคลื่อนที่และปฎิสัมพันธ์อยู่ตลอด ขณะที่การแพร่ระบาดครั้งนี้ เป็นไวรัสอีโบลาสายพันธุ์เดียวกับที่เกิดการระบาดขึ้นในปี 2013 ถึง 2015 ในประเทศแถบแอฟริกันตะวันตก โดยสังหารประชาชนไปมากถึง 1 หมื่น 1 พัน 300 คน ถือเป็นวิกฤตอีโบลาระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ

องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์ไข้เลือดออกอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้นอีก ถือเป็นวิกฤตที่นานาชาติต้องให้ความสนใจ