เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน มาร์เคิล: ดยุค และดัชเชส ออฟ ซัสเซกซ์

19 พ.ค. 2561 เวลา 10:15 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หรือ ควีนเอลิซาเบธที่ 2  ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าชายเฮนรีแห่งเวลส์ พระราชนัดดา ดำรงพระยศเป็น “ดยุคแห่งซัสเซกซ์” เอิร์ลแห่งดัมบาร์ตัน และบารอค คิคีล ส่วนเมแกน มาร์เคิล พระคู่หมั้น ที่กำลังจะกลายเป็นพระชายา จะได้ตำแหน่งเป็น ”ดัชเชส แห่งซัสเซกซ์” ตามพระยศของเจ้าชายแฮร์รี พระสวามี โดยเมแกน มาร์เคิล จะเป็นสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษ พระองค์แรกที่ดำรงพระยศดัชเชสแห่งซัสเซกซ์

ส่วนพระยศดยุคแห่งซัสเซกซ์ของเจ้าชายแฮร์รีนั้น เคยมีผู้ดำรงพระยศนี้มาแล้วพระองค์หนึ่ง นั่นคือเจ้าชายออกัสตัส เฟรเดอริก ผู้ต่อต้านการเป็นทาสและสนับสนุนสิทธิของชาวคาทอลิก

การสถาปนาพระยศให้แก่สมาชิกพระราชวงศ์ก่อนเข้าพระราชพิธีเสกสมรสกับสามัญชนถือเป็นหนึ่งทางออกที่จะช่วยให้ ว่าที่สมาชิกใหม่ของราชวงศ์อังกฤษ มีตำแหน่งสมฐานะโดยไม่ต้องมีคำนำหน้าพระนามว่าเป็น เจ้าหญิง ซึ่งกฎนี้ถูกนำมาใช้กับเมแกน มาร์เคิล เช่นกัน

สำหรับบรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษ แบ่งเป็น 5 ได้แก่

  1. ดยุค (สตรีหรือภรรยาของดยุค เรียกว่า ดัชเชส)
  2. มาร์ควิส (สตรีหรือภรรยาของมาร์ควิส เรียกว่า มาร์เควียเนส)
  3. เอิร์ล หรือ เคานต์ (สตรีหรือภรรยาของเอิร์ล เรียก เค้าเตส)
  4. ไวส์เคานต์ (สตรีหรือภรรยาของไวส์เคานต์ เรียก ไวส์เคานต์เตส)
  5. บารอน(สตรีหรือภรรยาของบารอน  เรียกว่า บารอเนส)

สำหรับซัสเซกซ์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ มีประชากรราว 1.6 ล้านคนและเมืองหลักของมณฑลคือเมืองไบรท์ตัน ส่วนชื่อซัสเซกซ์ตั้งตามชื่ออาณาจักรซัสเซกซ์ ซึ่งเป็น1 ใน 7 อาณาจักรดั้งเดิมสมัยแองโกล-แซกซัน