อียูเตรียมแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

29 พ.ค. 2561 เวลา 2:29 น.

สหภาพยุโรปเสนอห้ามใช้พลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

แผนดังกล่าวจะทำให้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวที่เห็นได้ทั่วไปเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พลาสติกเช่น หลอดดูดน้ำ ที่คนเครื่องดื่ม มีด-ส้อมพลาสติก จานพลาสติก และพลาสติกกันกระแทก ซึ่งเครื่องใช้ทั้งหมดนี้จะถูกทดแทนด้วยสิ่งที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม แผนนี้จะได้บังคับใช้หรือไม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ชาติก่อน ซึ่งตามแผนที่เสนอ ประเทศสมาชิกจะต้องลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างกล่องอาหารหรือแก้วน้ำ และต้องจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2025

นอกจากนี้ ผู้ผลิตเครื่องใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จะต้องร่วมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดการของเสีย แต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในการพัฒนาทางเลือกที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง และต้องระบุบนฉลากสินค้าว่าวัสดุเหล่านี้ควรได้รับการกำจัดแบบใด

สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่า แผนการห้ามใช้พลาสติกครั้งนี้ จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3.4 ล้านตัน ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมประเมิณมูลค่า 2.2 หมื่นล้านยูโร หรือราว 8.22 แสนล้านบาท และยังทำให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 6.5 พันล้านยูโร หรือราว 2.43 แสนล้านบาทอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด