เปิดขุมทรัพย์ เกาหลีเหนือ ส่อพลิกโฉมเศรษฐีใหม่ หลัง คิมพบทรัมป์

การประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯและเกาหลีเหนือสัปดาห์หน้านี้ หากประสบความสำเร็จ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองโลกแล้ว ยังจะเปลี่ยนประเทศเกาหลีเหนือ หนึ่งในประเทศยากจนที่สุดในโลก ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกได้ด้วย

ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหลีใต้ มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านสามเส้นทางเศรษฐกิจ หากการเจรจาระหว่างผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและสหรัฐฯเป็นไปในทิศทางบวก

เส้นทางเศรษฐกิจที่ว่าจะเชื่อมเกาหลีใต้เข้ากับจีนและรัสเซียได้ง่ายขึ้น ผ่านเกาหลีเหนือ โดยเป้าหมายสำคัญของนายมุนคือเส้นทางรถไฟเกาหลีใต้ ไปยังเกาหลีเหนือ มุ่งสู่เส้นทางยูเรเชีย

ในขั้นตอนแรก เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะกลับมาใช้งานทางรถไฟและถนนที่เชื่อมสองประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่นายมุน และนายคิม จองอึนได้ตกลงกันไปแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายน รวมถึงจะมีการยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ล้าสมัย และภาวะขาดแคลนพลังงานของเกาหลีเหนือ

การพัฒนาเหล่านี้ที่จะเข้าไปถึงจะช่วยให้เกาหลีเหนือสามารถนำคลังสินแร่ที่มีมหาศาลมาแปลงเป็นเงินได้ ซึ่งศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติเกาหลีเหนือในกรุงโซลคาดการณ์ในปี 2013 ว่าเกาหลีเหนือมีแร่ธาตุมูลค่ารวมสูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือราวสองร้อยล้านล้านบาทเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ ที่มีสินแร่หายากในพื้นที่เดียว มากที่สุดในโลกด้วย ซึ่งสินแร่หายากเหล่านั้นใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่เกาหลีใต้มีความต้องการเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทคของประเทศ

ทั้งนี้ ลี ยุน ซก นักวิจัยจากสถาบันการเงินแห่งเกาหลีระบุว่า เกาหลีเหนือสามารถใช้แร่ธาตุจำนวนมหาศาลนี้เป็นหลักค้ำประกันเพื่อรับเงินช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย