อินเดียยกภาษีผ้าอนามัย เสริมโอกาสการศึกษาผู้หญิง

22 ก.ค. 2561 เวลา 3:50 น.

อินเดียยกเลิกภาษีผ้าอนามัย ซึ่งเป็นข้อถกเถียงมายาวนาน โดยนักเคลื่อนไหวเชื่อว่า จะส่งเสริมให้ผู้หญิงไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางอาชีพด้วย

กระทรวงการคลังอินเดียประกาศยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัย ภายใต้การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ หรือจีเอสที ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์ นับแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

อินเดียยกเลิกภาษีผ้าอนามัย ซึ่งเป็นข้อถกเถียงมายาวนาน โดยนักเคลื่อนไหวเชื่อว่า จะส่งเสริมให้ผู้หญิงไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางอาชีพด้วย

การเก็บภาษีผ้าอนามัยนั้น ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการประท้วงอย่างกว้างขวาง เพราะนักเคลื่อนไหวและสตรีตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่า ทำไมเก็บภาษีผ้าอนามัยในฐานะสินค้าฟุ่มเฟือย แต่กลับกัน ถุงยางอนามัยกลับเป็นสินค้าปลอดภาษี

นักเคลื่อนไหวชี้ว่า การยกเลิกเก็บภาษีผ้าอนามัย จะทลายข้อจำกัดของเด็กหญิง โดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งต้องอยู่แต่ในบ้าน ในช่วงที่มีประจำเดือน ไม่เพียงเท่านั้น การมีประจำเดือน แต่ไม่มีผ้าอนามัยใช้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เด็กหญิงและผู้หญิงในแถบชนบทถึง 4 ใน 5 ลาออกจากโรงเรียน

อินเดียยกเลิกภาษีผ้าอนามัย ซึ่งเป็นข้อถกเถียงมายาวนาน โดยนักเคลื่อนไหวเชื่อว่า จะส่งเสริมให้ผู้หญิงไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางอาชีพด้วย

อินเดียยกเลิกภาษีผ้าอนามัย ซึ่งเป็นข้อถกเถียงมายาวนาน โดยนักเคลื่อนไหวเชื่อว่า จะส่งเสริมให้ผู้หญิงไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางอาชีพด้วย

ดังนั้น นักเคลื่อนไหวเชื่อว่า การยกเลิกเก็บภาษีผ้าอนามัยจะช่วยส่งเสริมให้เด็กหญิงไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสการทำงานให้ผู้หญิงด้วย