โป๊ปฟรานซิสส่งสาส์นให้กำลังใจชาวสปป.ลาว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวสปป.ลาว จากอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้น หลังสันเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแตก ในแขวงอัตตะปือ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจถึงคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆในสปป.ลาว ทรงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชนในสปป.ลาว จากน้ำท่วมหนัก หลังสันเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่กำลังก่อสร้างแตก ในเมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ เมื่อวานนี้

ใจความของสาส์นดังกล่าว ระบุว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อประชาชนที่กระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ และทรงสวดภาวนาให้แก่เหล่าผู้เสียชีวิต ขอให้ผู้บาดเจ็บได้รับการเยียวยา และขอปลอมประโลมเหล่าผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือกำลังวิตกถึงสมาชิกในครอบครัวที่ยังสูญหาย

ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนในสปป.ลาว ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้