มาเลเซียออกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตามร้านอาหาร

มาเลเซียออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแม้แต่ร้านอาหารริมถนน เริ่ม 1 มกราคมที่จะถึงนี้

พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ จะครอบคลุมถึงร้านอาหารทั้งที่มีและไม่มีเครื่องปรับอากาศ ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร และร้านอาหารริมถนน ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืน จะถูกปรับถึง 10,000 ริงกิต หรือราว 79,000 บาท และผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกปรับ 2,500 ริงกิต หรือราว 19,700 บาทด้วย

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ลี บูน เช ระบุว่า แน่นอนว่าคนที่สูบบุหรีมีสิทธิที่จะสูบ แต่คนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ควรมีสิทธิที่จะมีพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ลียังมีแผนที่จะปิดห้องสูบบุหรี่ที่อาคารรัฐสภาภายในเดือนตุลาคมนี้อีกด้วย ซึ่งเขาหวังว่าสส.ทั้งหลายที่เป็นนักสูบ จะถือโอกาสนี้เลิกบุหรี่ไปเลยทีเดียว

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของมาเลเซียในปัจจุบัน บังคับใช้เมื่อปี 2017 ห้ามการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ 21 ประเภท ซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาล ห้องน้ำสาธารณะ ลิฟท์ อาคารราชการ และสำนักงานและร้านค้าที่ติดเครื่องปรับอากาศ