สกอตแลนด์จะเป็นประเทศแรกที่บรรจุหลักสูตร LGBT

10 พ.ย. 2561 เวลา 3:21 น. 45

สกอตแลนด์กำลังจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศ

รัฐบาลสกอตแลนด์ได้ตอบรับข้อเสนอของคณะทำงานการศึกษาที่ครอบคลุมเรื่อง LGBT ที่จะบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ การยอมรับ สิทธิ และประวัติศาสตร์ ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยจะเริ่มต้นหลักสูตรนี้ในปี 2021

หลักสูตรดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่องคำศัพท์เฉพาะทางและอัตลักษณ์ ปัญหาเรื่อง โฮโมโฟเบีย (Homophobia) หรือการเกลียดกลัวพวกรักเพศเดียวกัน อคติต่อสังคม LGBT และสนับสนุนให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวทางสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBT นอกจากนี้จะมีการฝึกสอนอาจารย์กับสื่อการสอนใหม่ที่จะมุ่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ LGBT ด้วย

รัฐบาลสกอตแลนด์ระบุว่าโครงการการศึกษาครอบคลุม LGBT ทั่วประเทศนี้นับเป็นครั้งแรกของโลก เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้เยาวชน LGBT รับรู้ว่าสกอตแลนด์ให้คุณค่าพวกเขา

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2001 รัฐบาลสกอตแลนด์ได้ยกเลิกกฎหมายที่ห้ามสนับสนุนการรักร่วมเพศโดยการเรียนการสอนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBT ในสกอตแลนด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด