"เวียนนา" แชมป์ปีที่ 10 เมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก - กรุงเทพฯรั้งอันดับ 133 [คลิป]

13 มี.ค. 2562 เวลา 13:19 น.

กรุงเวียนนาขึ้นแท่นเมืองคุณภาพดีที่สุดในโลก ติดต่อกันยาวนาน 10 ปี จากการประเมินด้านการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ขณะที่กรุงเทพฯอยู่ลำดับที่ 133 ของโลก

เมอร์เซอร์ บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ทำการจัดอันดับเมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดประจำปี จากการเก็บข้อมูล 450 เมืองทั่วโลก ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา โดยกรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียได้อันดับหนึ่งไปครองเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันแล้ว ตามมาติดๆ อันดับสองคือเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ อันดับสามคือเมืองแวนคูเวอร์ของแคนาดา และอันดับสี่คือเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งใน 10 อันดับแรกของโลก มีเมืองจากสวิตเซอร์แลนด์ถึง 3 เมือง (ซูริก เจนีวา บาเซิล)

ขณะที่เมืองในประเทศอาเซียนที่มีอันดับสูงสุดคือสิงคโปร์ อันดับที่ 25 ของโลก รองลงมาคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียอันดับที่ 85 และยะโฮร์บาห์รู ของมาเลเซียอันดับที่ 101 บันดาร์เสรีเบกาวันของบรูไนอยู่อันดับที่ 106 ขณะที่กรุงเทพฯของไทยอยู่ที่อันดับที่ 133 ของโลกและเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน

อย่างไรก็ตาม เมืองที่ถูกจัดอันดับว่ามีคุณภาพชีวิตแย่ที่สุดในโลกยังเป็นเมืองเดิมจากปีที่แล้วคือ กรุงแบกแดด ของอิรัก

เมอร์เซอร์ระบุว่า การจัดอันดับเมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกนี้ มาจากการวิเคราะห์ปัจจัย 39 ปัจจัยภายใต้ 10 ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม เช่นการบังคับใช้กฎหมายและอัตราอาชญากรรม

ประเด็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่นกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือบริการธุรกรรม

ประเด็นสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม เช่นการกำจัดเสรีภาพของประชาชน

ประเด็นสุขภาพและการแพทย์ ครอบคลุมเรื่องบริการสุขภาพและมลพิษทางอากาศหรือระบบจัดการขยะมูลฝอย

ประเด็นการศึกษา

ประเด็นบริการสาธารณะและการขนส่งมวลชน อย่างการไฟฟ้า ประปา สภาพจราจร

ประเด็นสันทนาการ อย่างเช่นโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร กีฬาต่างๆ

ประเด็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อยู่อาศัย และสุดท้ายคือประเด็นสิ่งแวดล้อม