ปิดฉากการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

09 พ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2652) กำลังทหารนาวิกโยธิน ในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ที่เดินทางไปกับเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ LPD 987 ของกองทัพเรือจีน เพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีนในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก BLUE STRIKE 2019 บนเรือ LPD 987 วานนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ก่อนหน้านึ้เมือวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ร่วมกับกำลังนาวิกโยธินจีน เดินทางขึ้นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจีนหมายเลข LPD 987 ออกเดินทางไปทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เมืองซ่านเหว่ย สาธารณรัฐประชนจีน ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โดยได้ฝึกวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน รวมถึงได้ทำการฝึกยกพลขึ้นบก ที่สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก ยานลำเลียงพลเบาะอากาศ (LCAC) และเฮลิคอปเตอร์ ของ กองทัพเรือจีน เป็นยานพาหนะในการลำเลียงกำลังนาวิกโยธินขึ้นบก สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เมื่อยึดที่หมายได้ตามแผนจึงถอนกำลังกลับขึ้นเรือ LPD 987 และพิธีปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส BLUE STRIKE นี้ เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สำหรับกำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง นเรศวร และเรือหลวงบางปะกง (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน โดยเข้าร่วมการฝึก ระหว่าง 2-8 พฤษภาคม 2562 มี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 เป็น ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน เป็น รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึกผสม BLUE RTRIKE 2019

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง ปัจจุบัน เข้าประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองเรือภาคใต้ ของ กองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง ปัจจุบัน เข้าประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองเรือภาคใต้ ของ กองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th